нагляд

нагляд
ч
control, oversight, supervision, inspection; (за підозрілим) surveillance

адміністративний нагляд — administrative supervision

конституційний нагляд — constitutional supervision

орган нагляду — supervisory (supervision) body

бути під наглядом — to be under observation

вести нагляд — to keep a look-out

нагляд за виробництвом — production monitoring

нагляд за пацієнтом — follow-up [supervision] of patient

нагляд за якістю — quality audit

нагляд лікаря — medical supervision

під наглядом лікаря — under medical observation

взяти когось під нагляд — to put/keep smb. under observation

посилювати нагляд (за ким-небудь/чим-небудь) — to keep a closer watch (for, over), to redouble one's vigilance (for, over)


Українсько-англійський словник. - ИТФ "Перун". . 2009.

Look at other dictionaries:

 • нагляд. — нагляд. наглядный …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • нагляд — у, ч. 1) Дія за знач. наглядати 1), 2). Негласний нагляд. 2) збірн. Група осіб чи органи влади, що наглядають за ким , чим небудь. Міліцейський нагляд. •• Ба/нківський на/гляд а) система економічних і організаційних заходів центрального банку… …   Український тлумачний словник

 • нагляд — (спостереження за ким / чим н. для контролю, охорони тощо); догляд, око (яке, чиє й без означ. уважний, пильний нагляд); опіка (постійний пильний нагляд) Пор. догляд 1) …   Словник синонімів української мови

 • наглядіти — див. наглядати …   Український тлумачний словник

 • нагляд — [на/гл ад] ду, м. (на) д і, мн. дие, д іў …   Орфоепічний словник української мови

 • нагляд — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • наглядіти — дієслово доконаного виду …   Орфографічний словник української мови

 • нагляд. — наглядный …   Словарь сокращений русского языка

 • наглядітися — дієслово доконаного виду …   Орфографічний словник української мови

 • наглядітися — джу/ся, ди/шся, док. Багато, досхочу подивитися; надивитися …   Український тлумачний словник

 • гірничий нагляд — горный надзор mine inspection, supervision, mining supervision, mine supervision *Bergbehörde – 1) Технічна служба на гірничих підприємствах і в геологорозвідувальних партіях, що забезпечує державний контроль за правильною організацією робіт та… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”